Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte sön 18 sep kl.16.00

06 AUG 2011 00:40
Utlysning av årsmöte för innebandyföreningen Kolmården Wild Animals.
Mötet hålls på Sandviksvägen 28 i Kolmården söndagen den 18/9 kl.16.00.
Alla medlemmar hälsas välkomna!
Dock bör du anmäla din ankomst för att vi ska kunna ordna rätt lokal för ändamålet.
  • Uppdaterad: 06 AUG 2011 00:42

 

Ärenden vid årsmötet: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksam-
hetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
ning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av
1 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av 1 år;
d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett
år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett
år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
13. Övriga frågor.

Ärenden vid årsmötet: 1. Fastställande av röstlängd för mötet.2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.3. Val av protokolljusterare och rösträknare.4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.5. Fastställande av föredragningslista.6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksam-hetsåret,b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-ning) för det senaste räkenskapsåret.7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under detsenaste verksamhets-/räkenskapsåret.8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionenavser.9. Fastställande av medlemsavgifter.10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetför det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomnamotioner.12. Val ava) föreningens ordförande för en tid av 2 år;b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av1 år;c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordningför en tid av 1 år;d) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ettår. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ettår, av vilka en skall utses till ordförande;f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andramöten där föreningen har rätt att representera med ombud);.13. Övriga frågor.

Skribent: Torbjörn Ekholm

 

 

 

Postadress:
Innebandyföreningen Kolmården - Innebandy
Råsslavägen 20
61832 Kolmården

Kontakt:
Tel: 011131313
E-post: This is a mailto link

Se all info